Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania

Posted by on Maj 30, 2014 in Blog | 0 comments

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, w skrócie RRSO, to z definicji całkowita kwota udzielonego kredytu bądź pożyczki (czyli nie tylko ich oprocentowanie, ale także wszelkie prowizje, i inne opłaty wynikające z przygotowania oferty), którą konsument musi opłacić i wyrażona w formie procentowej wartości całkowitej kwoty w odniesieniu do całego roku.

Ciąg dalszy definicji

RRSO składa się z dwóch podstawowych pojęć:

  1. całkowitej kwoty kredytu, czyli innymi słowy kwoty, którą bank lub firma pożyczkowa wypłaca zgodnie z zawartą wcześniej umową,
  2. całkowitego kosztu kredytu, czyli opłat, które Pożyczkobiorca lub Kredytobiorca musi dodatkowo ponieść podczas spłaty zobowiązania: chodzi tu przede wszystkim o prowizje, odsetki czy inne opłaty, powstające na skutek przygotowywania umowy kredytowej / pożyczkowej, a niezbędne do otrzymania kredytu lub pożyczki.

 

Family meeting real-estate agent for house investment

Zalety RRSO

Najważniejszą korzyścią płynącą z tego współczynnika, jest możliwość porównania atrakcyjności ofert pożyczkowych i kredytowych poszczególnych instytucji, a co za tym idzie – wyboru tej, która będzie najkorzystniejsza, czyli najtańsza. Dobrą informacją jest fakt, iż każdy bank czy firma pożyczkowa są zobowiązane do podania wysokości współczynnika RRSO.

Najczęstsze niejasności

Mimo tak oczywistych korzyści, płynących z zapoznania się z RRSO, konsumenci często pomijają ten współczynnik podczas wyboru odpowiedniej oferty pożyczkowej i kredytowej. Może to wynikać z dość abstrakcyjnego dodatkowego pojęcia, jakim RRSO się posługuje, czyli wartości pieniądza w czasie. W najprostszy sposób można powiedzieć, iż wskaźnik ten określa przez jaki okres czasu można dysponować pożyczoną kwotą. Przykładowo, pożyczając 1000 zł na okres jednego roku, przy oprocentowaniu 20% (bez żadnych dodatkowych prowizji), wartość RRSO wyniesie 21,94%.

 

Business people shaking hands, finishing up a meeting

Podsumowanie

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania to wskaźnik niezwykle ułatwiający dobór odpowiedniej oferty pożyczkowej lub kredytowej. Stanowi on miernik wszelkich kosztów, dzięki czemu Pożyczkobiorca otrzymuje całkowitą wielkość zobowiązania do spłaty, bez zastanowienia się nad kosztami ukrytymi.

 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *